De groeicyclus van een schaamhaar

De groeicyclus van een schaamhaar bestaat uit drie fasen:

  1. Anagene fase (groeifase)
Tijdens deze fase, die wel tot 7 jaar kan duren, groeit de schaamhaar. De mate van haargroei wordt beïnvloed door diverse factoren zoals: erfelijkheid, stress, medicijngebruik en hormoonschommelingen. De mate van groei kan hiermee van dag tot dag verschillen. Schaamharen die afgeschoren of uitgetrokken worden zullen in deze fase vanzelf weer terugkomen.

  1. Catagene fase (overgangsfase of rustfase)
Deze fase duurt meestal enkele weken waarin de schaamhaar overgaat van groei naar afsterving of uitval. De schaamhaar zal in deze fase niet meer aangroeien nadat deze is afgeschoren. De schaamhaar is tijdens deze fase nog wel voorzien van een haarwortel.

  1. Telogene fase (uitvalfase of afbraakfase)
In deze fase zit de schaamhaar los in het lichaam en is niet meer vast met een wortel. Het kan enkele weken tot zelfs enkele maanden duren voordat de schaamhaar het lichaam verlaat. Soms gebeurt dit pas nadat de nieuwe haar de oude haar uit het lichaam duwt.

Nadat de cylus is doorlopen kan er weer een nieuwe schaamhaar worden aangemaakt, afhankelijk van dezelfde facturen die de groei beïnvloedden zal de periode tot de aanmaak van een nieuwe schaamhaar per persoon en haar verschillen.